Najczęściej popełniane błędy podczas remontu

By Porady remontoweKomentarze wyłączone

Wydaje się, że prace remontowe zaplanowano z największą starannością. Niestety ani szczegółowy plan, ani drobiazgowo rozpisane etapy, nie ustrzegą przed wieloma błędami. Które z nich należą do najczęściej spotykanych?

Głównym błędem popełnianym przez laików w sprawie remontu jest zbyt nisko skalkulowany budżet. Nigdy nie da się przewidzieć, jakie niespodzianki czekają pod parkietem lub w ścianie, czy też na ile istniejąca już instalacja jest do wymiany. Fachowcy radzą, by do planowanego budżetu dorzucić 30-50% rezerwy właśnie na nieprzewidziane przeszkody. Kolejnym punktem, na który trzeba zwrócić uwagę, jest dobór właściwej ekipy remontowej. Najlepiej, gdy fachowców, którzy wykonają remont, znajdzie się z polecenia znajomych lub przyjaciół, a jeszcze lepiej, gdy będzie się miało okazję do obejrzenia efektów ich pracy. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na sprzęt tej ekipy, gdy już rozpoczęła remont, a także wymagać, by po sobie posprzątała. Błąd w doborze właściwej ekipy może kosztować dużo nerwów i czasu.

Bardzo często dochodzi do błędnego zaplanowania czasu do remontu. Ważne jest tu dokładne ustalenie potrzebnego na wykonanie prac czasu wraz z ekipą remontową, a następnie zaplanowanie marginesu bezpieczeństwa na nieprzewidziane sytuacje czy konieczne już po remoncie naprawy i małe korekty. Błędem jest również kupowanie materiałów budowlanych bez koniecznego zapasu. Podczas kafelkowania może dojść do sytuacji, że zajdzie konieczność wymiany płytki czy doklejenia tapety po jakimś czasie. Zazwyczaj wtedy dokupione materiały różnią się odcieniem. Ogromnie ważne jest zaplanowanie odpowiedniej ilości gniazdek i ich właściwe rozmieszczenie. Panuje powszechna opinia, że gniazdek nigdy za wiele. Remonty mieszkania wiążą się często z zakupem nowych mebli i może się okazać, że brak jest gniazdek tam, gdzie są potrzebne, gdyż nowe meble je zasłaniają.

Wykonując remont, trzeba zapomnieć o spontanicznych decyzjach czy nieprzemyślanych zakupach oraz należy myśleć perspektywicznie, tak, aby to, co będzie zaplanowane teraz, było również aktualne za kilka lat, np. wtedy, gdy dojdzie do powiększenia rodziny.