O czym należy pomyśleć przed remontem mieszkania?

By Porady remontoweKomentarze wyłączone

Konsekwencje źle zaplanowanego remontu w bloku mogą być katastrofalne: zaśmiecenie okolicy, zawalenie ścian, konieczność odnowienia zdewastowanej windy czy klatki. Dlatego trzeba przed rozpoczęciem tego przedsięwzięcia dokładnie przemyśleć niezbędne kroki.

Planowane prace budowlane należy zgłosić do odpowiednich instancji (spółdzielni lub wspólnoty czy organów administracji państwowej). W przypadku planowania wyburzania lub modyfikacji ścian nośnych można to robić tylko według odpowiedniego projektu inżyniera-konstruktora.

Remonty obfitują w odpady, których nie wolno utylizować z normalnymi śmieciami. Konieczne jest wynajęcie do tego celu specjalnego kontenera gruzowego o odpowiednich rozmiarach, który zagwarantuje właściwy wywóz odpadów remontowych. Warto jest w budżet wliczyć koszt wynajmu kontenera już od pierwszego dnia, tak, aby mieć możliwość wyrzucania odpadów od razu, dzięki czemu prace idą sprawniej, a na miejscu budowy można się swobodniej poruszać. Istotne jest, by kontener miał pokrywę, aby zabezpieczyć przed wrzucaniem do niego śmieci przez osoby postronne. Nie bez znaczenia jest konieczność zorganizowania ekipie remontowej toalety tymczasowej lub przenośnej. Można w tym celu kupić nową w korzystnej cenie w ofercie lub po prostu wykorzystać starą niepotrzebną, która spełni funkcje na czas, gdy będzie odbywał się remont.

W dobrym tonie jest poinformowanie sąsiadów o planowanych pracach remontowych, tak, by mogli przygotować się na czasowe niedogodności. Niezależnie od tego należy stosować się do regulaminu budynku i nie przekraczać godzin, w których dozwolone jest wykonywanie czynności zakłócających spokój lokatorów. Dobre stosunki z sąsiadami są ważne zwłaszcza w sytuacjach, gdy konieczne jest np. wyłączenie wody. Remonty to nie tylko prace budowlane, ale i obowiązek codziennego sprzątania po sobie klatki przez ekipę. Wnoszone materiały budowlane i wynoszony gruz zanieczyszczają schody. Zadbanie o windę jest kolejnym punktem na liście spraw do zaplanowania. Wystarczy płyta z grubego kartonu, by ochronić podłogę i ściany przed zarysowaniem czy zniszczeniem.